Máte otázku? 02 44451797, 052 7722729 info@slovakalarms.sk
Názov alebo kód

Ústredne

  Montážny uholník BW216-1 L214029 Montážny uholník BW216-1 LST nosník s LST štandardným rozostupom montážnych rozostupov ... Zistiť cenu
  • nosník s LST štandardným rozostupom montážnych rozostupov
  • pre uchytenie prídavných modulov (napr. RL58-1(2) alebo SZ58-3) do skrinky GEH216-4
  • 380 × 20 × 100mm
  • 340g
  Požiarna ústredňa BC216-1/SK1 L214017 Požiarna ústredňa BC216-1/SK1 LST modulárna konfigurácia pre konvenčné linky alebo ADM slučku, ... Zistiť cenu
  • modulárna konfigurácia pre konvenčné linky alebo ADM slučku, resp. kombináciu
  • viacvrstvové členenie - zóny (skupiny) a sektory pre zmenu parametrov slučkových komponentov
  • max. 144 zón, 10 prenosových a 99 signalizačných zariadení, 128 makier a 199 sektorov
  • možnosť rozšírenia o ďalší panel ústredne do jednej skrinky ústredne
  • možnosť zosieťovať do GSSnet (až 127 ústrední)
  • do 318 komponentov na slučke podľa použitého protokolu a LIF modulu
  • displej s 4x20 znakmi
  • parametrizovateľný vstup
  • relé poplach a relé porucha
  • OC výstupy rozšíriteľné na relé pomocou modulov RL58-1(2)
  • sirénový výstup rozšíriteľný na 4 nezávislé istené pomocou SZ58-3 modulu
  • prepojenie na OPPO a KTPO cez požiarny modul
  • možnosť pripojenia LED poľa LAB48-1 (48 x 2LED) na čelný panel ústredne
  • možnosť prevádzkovej signalizácie pomocou vzdialených LED tabiel cez INFO bus
  • sériové rozhranie SIM216-1 pre programovanie, záznam alebo tlač udalostí
  • konfiguračný softvér PARSOFT v češtine
  • široké možnosti logických kombinácií pre signalizačné a prenosové zariadenia
  • ovládanie požiarnych zariadení pomocou naprogramovaných makier
  • možnosť doplnenia o panel hasenia LC216-1
  • 3 autorizačné úrovne pre zabezpečenie prístupu k ústredni
  • možnosť pripojenia PS/2 klávesnica pre editáciu textov
  • vzdialená správa cez prevodníky na RS232
  • popisy na klávesnici v slovenskom jazyku
  • široký sortiment slučkových komponentov, doplnkov a montážneho príslušenstva
  Požiarna ústredňa BC216-1S/SK1 L214317 Požiarna ústredňa BC216-1S/SK1 LST s 1 modulom LIF128-1 pre ADM slučku bez možnosti rozšírenia a ... Zistiť cenu
  • s 1 modulom LIF128-1 pre ADM slučku bez možnosti rozšírenia a sieťovania
  • viacvrstvové členenie - zóny (skupiny) a sektory pre zmenu parametrov slučkových komponentov
  • max. 144 zón, 10 prenosových a 99 signalizačných zariadení, 128 makier a 199 sektorov
  • do 318 komponentov na slučke podľa použitého protokolu a LIF modulu
  • displej s 4x20 znakmi
  • parametrizovateľný vstup
  • relé poplach a relé porucha
  • OC výstupy rozšíriteľné na relé pomocou modulov RL58-1(2)
  • prepojenie na OPPO a KTPO cez požiarny modul
  • možnosť pripojenia LED poľa LAB48-1 (48 x 2LED) na čelný panel ústredne
  • možnosť prevádzkovej signalizácie pomocou vzdialených LED tabiel
  • sériové rozhranie SIM216-1 pre programovanie, záznam alebo tlač udalostí
  • konfiguračný softvér PARSOFT v češtine
  • široké možnosti logických kombinácií pre signalizačné a prenosové zariadenia
  • ovládanie požiarnych zariadení pomocou naprogramovaných makier
  • 3 autorizačné úrovne pre zabezpečenie prístupu k ústredni
  • možnosť pripojenia PS/2 klávesnica pre editáciu textov
  • vzdialená správa cez prevodníky na RS232
  • popisy na klávesnici v slovenskom jazyku
  • široký sortiment doplnkov a montážneho príslušenstva
  Lokálna BCnet ústredňa BC216-3 L214005 Lokálna BCnet ústredňa BC216-3 LST bez displeja a klávesnice (black box) dodávaná ... Zistiť cenu
  • bez displeja a klávesnice (black box)
  • dodávaná s modulom NIF5-IM , predpripravená pre GSSnet (možnosť zosieťovania až 127 ústrední)
  • modulárna konfigurácia pre konvenčné linky alebo ADM slučku, resp. kombináciu
  • viacvrstvové členenie - zóny (skupiny) a sektory pre zmenu parametrov slučkových komponentov
  • max. 144 zón, 10 prenosových a 99 signalizačných zariadení, 128 makier a 199 sektorov
  • možnosť rozšírenia o ďalší panel ústredne do jednej skrinky ústredne
  • do 318 komponentov na slučke podľa použitého protokolu a LIF modulu
  • displej s 4x20 znakmi
  • parametrizovateľný vstup
  • relé poplach a relé porucha
  • OC výstupy rozšíriteľné na relé pomocou modulov RL58-1(2)
  • sirénový výstup rozšíriteľný na 4 nezávislé istené pomocou SZ58-3 modulu
  • prepojenie na OPPO a KTPO cez požiarny modul
  • možnosť prevádzkovej signalizácie pomocou vzdialených LED tabiel cez INFO bus
  • sériové rozhranie SIM216-1 pre programovanie, záznam alebo tlač udalostí
  • konfiguračný softvér PARSOFT v češtine (pre celú GSSnet sieť)
  • široké možnosti logických kombinácií pre signalizačné a prenosové zariadenia
  • ovládanie požiarnych zariadení pomocou naprogramovaných makier
  • 3 autorizačné úrovne pre zabezpečenie prístupu k ústredni
  • možnosť pripojenia PS/2 klávesnica pre editáciu textov
  • vzdialená správa cez prevodníky na RS232
  • široký sortiment slučkových komponentov, doplnkov a montážneho príslušenstva
  Požiarna ústredňa BC216-1CE/INT1 L214108 Požiarna ústredňa BC216-1CE/INT1 LST pre montáž do 19" racku s displejom a klávesnicou mo... Zistiť cenu
  • pre montáž do 19" racku s displejom a klávesnicou
  • modulárna konfigurácia pre konvenčné linky alebo ADM slučku, resp. kombináciu
  • viacvrstvové členenie - zóny (skupiny) a sektory pre zmenu parametrov slučkových komponentov
  • max. 144 zón, 10 prenosových a 99 signalizačných zariadení, 128 makier a 199 sektorov
  • možnosť zosieťovať do GSSnet (až 127 ústrední)
  • do 318 komponentov na slučke podľa použitého protokolu a LIF modulu
  • displej s 4x20 znakmi
  • parametrizovateľný vstup
  • relé poplach a relé porucha
  • OC výstupy rozšíriteľné na relé pomocou modulov RL58-1(2)
  • sirénový výstup rozšíriteľný na 4 nezávislé istené pomocou SZ58-3 modulu
  • prepojenie na OPPO a KTPO cez požiarny modul
  • možnosť pripojenia LED poľa LAB48-1 (48 x 2LED) na čelný panel ústredne
  • možnosť prevádzkovej signalizácie pomocou vzdialených LED tabiel cez INFO bus
  • sériové rozhranie SIM216-1 pre programovanie, záznam alebo tlač udalostí
  • konfiguračný softvér PARSOFT v češtine
  • široké možnosti logických kombinácií pre signalizačné a prenosové zariadenia
  • ovládanie požiarnych zariadení pomocou naprogramovaných makier
  • 3 autorizačné úrovne pre zabezpečenie prístupu k ústredni
  • možnosť pripojenia PS/2 klávesnica pre editáciu textov
  • vzdialená správa cez prevodníky na RS232
  • popisy na klávesnici v anglickom jazyku
  • široký sortiment slučkových komponentov, doplnkov a montážneho príslušenstva
  Požiarna ústredňa BC216-3CE L214105 Požiarna ústredňa BC216-3CE LST pre montáž do 19" racku bez displeja a klávesnice mo... Zistiť cenu
  • pre montáž do 19" racku bez displeja a klávesnice
  • modulárna konfigurácia pre konvenčné linky alebo ADM slučku, resp. kombináciu
  • viacvrstvové členenie - zóny (skupiny) a sektory pre zmenu parametrov slučkových komponentov
  • max. 144 zón, 10 prenosových a 99 signalizačných zariadení, 128 makier a 199 sektorov
  • možnosť zosieťovať do GSSnet (až 127 ústrední)
  • do 318 komponentov na slučke podľa použitého protokolu a LIF modulu
  • parametrizovateľný vstup
  • relé poplach a relé porucha
  • OC výstupy rozšíriteľné na relé pomocou modulov RL58-1(2)
  • sirénový výstup rozšíriteľný na 4 nezávislé istené pomocou SZ58-3 modulu
  • prepojenie na OPPO a KTPO cez požiarny modul
  • možnosť pripojenia LED poľa LAB48-1 (48 x 2LED) na čelný panel ústredne
  • možnosť prevádzkovej signalizácie pomocou vzdialených LED tabiel cez INFO bus
  • sériové rozhranie SIM216-1 pre programovanie, záznam alebo tlač udalostí
  • konfiguračný softvér PARSOFT v češtine
  • široké možnosti logických kombinácií pre signalizačné a prenosové zariadenia
  • ovládanie požiarnych zariadení pomocou naprogramovaných makier
  • 3 autorizačné úrovne pre zabezpečenie prístupu k ústredni
  • možnosť pripojenia PS/2 klávesnica pre editáciu textov
  • vzdialená správa cez prevodníky na RS232
  • široký sortiment slučkových komponentov, doplnkov a montážneho príslušenstva
  Modul konvenčných zón GIF8-1 L214020 Modul konvenčných zón GIF8-1 LST modul pre pripojenie liniek konvenčných hlásičov - 8 liniek ... Zistiť cenu
  • modul pre pripojenie liniek konvenčných hlásičov - 8 liniek
  • konvenčné komponenty a príslušenstvo viď kapitola Konvenčné systémy
  Modul ADM slučky LIF128-1 L214037 Modul ADM slučky LIF128-1 LST modul pre pripojenie zariadení ADM slučky podpora 3 sluč... Zistiť cenu
  • modul pre pripojenie zariadení ADM slučky
  • podpora 3 slučkových protokolov (Apollo XP95/Discovery, LST Fi700 aj SS200(AP)/500)
  • 1 uzavretá slučka
  • 240 (Fi700) až 318 (SSAP) zariadení na slučke
  • max. prúd 500mA
  • USB slot na update firmvéru
  • diagnostika slučky
  Modul hasičského zboru FWI2-1 L214022 Modul hasičského zboru FWI2-1 LST modul pre pre pripojenie: - komunikačných zariadení pre... Zistiť cenu
  • modul pre pre pripojenie:
   - komunikačných zariadení pre vzdialené hlásenie požiaru (ZDP)
   - obslužného poľa požiarne ochrany (OPPO)
   - kľúčového trezora (KTPO)
  • 2 nezávislé releové výstupy
  • 9 vstupov
  • 8 výstupov - voľne parametrizovateľných
  Indikačné LED pole LAB48-1 L214024 Indikačné LED pole LAB48-1 LST prídavné signalizačné parametrizovatelné pole LED diód u... Zistiť cenu
  • prídavné signalizačné parametrizovatelné pole LED diód
  • určené na pripojenie ku klávesnici ústredne na predný panel
  • pre indikáciu stavu zón, signalizačných a prenosových zariadení, makier, sektorov
  Modul sériového rozhrania SIM216-1 L214025 Modul sériového rozhrania SIM216-1 LST RS232 port rozhranie pre pripojenie BC216 k: - zázn... Zistiť cenu
  • RS232 port
  • rozhranie pre pripojenie BC216 k:
   - záznamníku udalostí
   - sériovej tlačiarni udalostí
   - PC
   - prevodníkov pre vzdialenú správu
  Sieťové rozhranie NIF5-IM L214033 Sieťové rozhranie NIF5-IM LST rozhranie pre pripojenie BC216 do GSSnet Zistiť cenu
  • rozhranie pre pripojenie BC216 do GSSnet
  Prídavná doska požiarného modulu - FWZ2-1 L214023 Prídavná doska požiarného modulu - FWZ2-1 LST rozširuje požiarny modul FWI2-1 o 2 dohliadané výstupy r... Zistiť cenu
  • rozširuje požiarny modul FWI2-1 o 2 dohliadané výstupy
  • relé FWZ2-1 kopírujú funkciu relé na požiarnom module FWI2-1
  Skrinka pre BC216 prídavná GEH216-4 L214003 Skrinka pre BC216 prídavná GEH216-4 LST skrinka pre prídavné záložné batérie alebo pre prídavné ... Zistiť cenu
  • skrinka pre prídavné záložné batérie
  • alebo pre prídavné a doplnkové moduly
  • resp. príslušenstvo k BC216
  • 420 × 520 × 120mm
  • 6,5kg
  Kryt skrinky pre požiarnu ústredňu GEH-IP54-BC-1/D1 L214601 Kryt skrinky pre požiarnu ústredňu GEH-IP54-BC-1/D1 LST kryt pre zvýšenie krytia požiarnych ústrední BC216-1(S)/2/3 n... Zistiť cenu
  • kryt pre zvýšenie krytia požiarnych ústrední BC216-1(S)/2/3 na IP54
  • 430 × 540 × 165mm
  • cca 3,1kg
  Konzola pre uchytenie batérií BK216-1 L214028 Konzola pre uchytenie batérií BK216-1 LST nosník pre uchytenie batérií 2 x 12V/max. 22Ah do skrin... Zistiť cenu
  • nosník pre uchytenie batérií 2 x 12V/max. 22Ah
  • do skrinky GEH216-4
  • 380 × 175 × 90mm
  • cca 900g
  Konzola pre uchytenie batérií BK216-ICE L214128 Konzola pre uchytenie batérií BK216-ICE LST nosník pre uchytenie: - batérií 2 x 12V/max. 22Ah ... Zistiť cenu
  • nosník pre uchytenie:
   - batérií 2 x 12V/max. 22Ah
   -prídavných modulov (napr. RL58-1(2) alebo SZ58-3)
          za bloky ústrední BC216-1CE(3CE) do 19" racku
  • 437 × 175 × 90mm
  • cca 950g
  Priraďovacie svorky AKS216-1 L214130 Priraďovacie svorky AKS216-1 LST používajú sa ako redukcia prípojných svoriek príchodzích a od... Zistiť cenu
  • používajú sa ako redukcia prípojných svoriek príchodzích a odchodzích liniek k ústrední BC216-xCE v 19" racku
  Priraďovacie svorky AKS216-2 L214232 Priraďovacie svorky AKS216-2 LST používajú sa ako redukcia prípojných svoriek príchodzích a od... Zistiť cenu
  • používajú sa ako redukcia prípojných svoriek príchodzích a odchodzích liniek k ústrední BC216-3x v 19" racku
  Nosic blokov do 19'' skrine 8HU/rack216-1E L214230 Nosic blokov do 19'' skrine 8HU/rack216-1E LST 19" rackový montážny rám pre bloky ústrední: - BCM216-3... Zistiť cenu
  • 19" rackový montážny rám pre bloky ústrední:
   - BCM216-3EPS
   - BCM216-3E
   - BCM216-3ELG
  • 478 × 355 × 244mm (vrátane žľabu na kábeláž)
  • cca 4,4kg
    
  Nosič modulov 19''/3HU - MPL17/3 L212034 Nosič modulov 19''/3HU - MPL17/3 LST 3HU nosník s LST štandardným rozostupom montážnych rozostupov... Zistiť cenu
  • 3HU nosník s LST štandardným rozostupom montážnych rozostupov
  • pre uchytenie prídavných modulov (napr. RL58-1(2) alebo SZ58-3) do 19" racku
  • 478 × 133 (3HU) × 10mm
  • cca 400g
  Zaslepovací plech 2HU - AD8C-2H L212030 Zaslepovací plech 2HU - AD8C-2H LST na prekrytie neobsadených pozícii v 19" racku 478 × 89 (... Zistiť cenu
  • na prekrytie neobsadených pozícii v 19" racku
  • 478 × 89 (2HU) × 3mm
  • cca 350g
  Zaslepovací plech 3HU - AD8C-3H L212029 Zaslepovací plech 3HU - AD8C-3H LST na prekrytie neobsadených pozícii v 19" racku 478 × 133 ... Zistiť cenu
  • na prekrytie neobsadených pozícii v 19" racku
  • 478 × 133 (3HU) × 3mm
  • cca 500g
  Zaslepovací plech 6HU - AD8C-6H L212033 Zaslepovací plech 6HU - AD8C-6H LST na prekrytie neobsadených pozícii v 19" racku 478 × 266 ... Zistiť cenu
  • na prekrytie neobsadených pozícii v 19" racku
  • 478 × 266 (6HU) × 15mm
  • cca 800g
  ×
  Porovnať položky 0 Zrušiť