Máte otázku? 02 44451797, 052 7722729 info@slovakalarms.sk

Požiarne káble

Pre použitie v EPS systémoch sa používajú nehorľavé bezhalogéhové káble so špeciálnymi parametrami a vlastnosťami podľa príslušných noriem a predpisov.

Tieto káble spĺňajú nasledovné vlastnosti:
 • Šírenie ohňa (samozhášavosť)
  Káble zamedzia šíreniu ohňa pri lokálnom pôsobení plameňa resp. po pôsobení ohňa samé zhasnú, splňujú, požiadavky STN EN 60332-1-1; -2; -3; STN EN 60332-2-1; -2 (34 7101) a obdobných medzinárodných noriem.
 • Šírenie ohňa (samozhášavosť) zväzku káblov
  Káble vo zväzku zamedzia šíreniu ohňa pri lokálnom pôsobení plameňa resp. pôsobení ohňa samé zhasnú, splňujú požiadavky STN EN 50266-1 (34 7102), STN EN 50266-2-1; -2; -3; -4; -5 (34 7102) a obdobných medzinárodných noriem.
 • Korozívne účinky
  Káble počas horenia neprodukujú korozívne plyny alebo výpary, spĺňajú požiadavky STN EN 50267-1 (34 7104); STN EN 50267-2-1; -2; -3 (34 7104) a obdobných medzinárodných noriem.
 • Hustota dymu
  Káble počas horenia produkujú zanedbateľný dym – únikové cesty zostávajú priechodné, nie je obmedzená činnosť hasičov, splňujú požiadavky STN EN 61034-1; -2 (34 7103) a obdobných medzinárodných noriem.
 • Funkčnosť počas požiaru
  Káble sú pri lokálnom pôsobení plameňa plne funkčné stanovenú dobu, majú izolačnú integritu a splňujú požiadavky STN IEC 60331-11 (34 7021); STN IEC 60331-21; -23; -25 (34 7021) IEC 60331-21, -23, -25 a obdobných medzinárodných noriem.
 • Skúšky funkčnosti s poklepom
  Konštrukcia káblov zabezpečuje ich funkčnosť podľa požiadaviek STN IEC 60331-31 (34 7102); STN EN 50200 (34 7105); STN EN 50362 (34 7105).
 • Elektrická bezpečnosť
  Vysoká elektrická pevnosť, vysoký izolačný odpor, minimálny zvodový prúd.
 • Bezpečnosť pri preťažení a skrate
  Káble sa nedeformujú vplyvom vyvinutého tepla, zachovávajú si svoju funkčnosť, nespôsobia požiar.
  Káble splňujú požiadavky §91 a Prílohy 14 Vyhlášky č. 94/2004 Z. z. Slovenskej republiky.
 • Montáž
  Ľahko sa odizolujú, ľahko a rýchlo sa inštalujú
 • Ekonomika
  Zvýšená bezpečnosť – nízke dodatočné náklady.

Oblasť použitia:

 

 • budovy a stavby s vysokou koncentráciou osôb a obmedzenými možnosťami úniku
 • výškové budovy
 • obchodné domy
 • nemocnice
 • školy
 • divadlá
 • podzemné železnice

 

Uzavreté priestory s vysokou koncentráciou materiálnych hodnôt
 • banky
 • múzeá
 • galérie
 • telefónne centrály
 • elektrické rozvodne
 • informačné systémy
 • priemyselné podniky
Uzavreté priestory s maximálnymi nárokmi na bezpečnosť
 • jadrové elektrárne
 • podniky chemického priemyslu
 • vojenské priestory
 • podniky na výrobu výbušnín

Typy bezhalogénových káblov, ktoré aktuálne ponúkame:

SIGNÁLOVÉ PÁROVÉ:                                                                                                                                                     
 • JE-H(St)H-R, JE-H(-)H-R
  káble pre elektrickú požiarnu signalizáciu (nahrádzajú: J-Y(St)Y, JE-Y(St)Y)
 • JE-H(St)H-V
  káble pre elektrickú požiarnu signalizáciu funkčné počas požiaru (nahrádzajú: J-Y(St)Y, JE-Y(St)Y)
SILOVÉ A SILNOPRÚDOVÉ                                                                                                                                            

 

 • CH(X)-R 1xn mm2
  silnoprúdové 1kV káble

 

 • 1-CXKE-R, 1-CHKE-R
  silové 1kV káble (nahrádzajú: 1-CYKY, NYM)
 • CH(X)KEpl – R-(J O) m x n mm2
  silnoprúdové 1kV káble
 • N2XH
  silové oheň retardujúce 1kV káble
 • 1-CHKE-V
  silové 0,6/1 kV káble funkčné počas požiaru (nahrádzajú: 1-CYKY, NYM)NA STIAHNUTIE:                                                                                                                                                               

Inštalačné bezhalogénové káble - certifikát zhody EVPÚ
Silové bezhalogénové káble - certifikát zhody EVPÚ
JE-H(St)H-R - technická špecifikácia kábla
JE-H(St)H-V - technická špecifikácia kábla
1-CHKE-V - technická špecifikácia kábla
FAREBNÉ ZNAČENIE ŽÍL - farebné označovanie žíl silových káblov


 

 

 

  ×
  Porovnať položky 0 Zrušiť