Máte otázku? 02 44451797, 052 7722729 info@slovakalarms.sk
Odporúčané

FVK-22 mini USB GSM - PCB

Kód: seda91
Zistiť cenu
 • posiela SMS správy pri aktivácii vstupov (2 galvanicky oddelené vstupy) 
  - na ohlásenie poplachu slúžia používateľom definované sms správy, individuálne pre každý vstup, ohlasuje aj návrat vstupov do kľudového stavu
 • volá pri narušení vstupov z každého samostatne, na  8  tel. čísel, signalizuje rôznymi tónmi
 • ovláda 2 reléové výstupy pomocou SMS správ, prezvonenia alebo DTMF
  - každý samostatne, prijatú správu potvrdzuje spätnou SMS, stav výstupov si pamätá aj po odpojení napájania
 • monitoruje úroveň signálu GSM - čo zvyšuje pravdepodobnosť doručenia správ
 • signalizuje stratu signálu alebo komunikácie na poruchovom výstupe
 • automaticky zasiela stavové SMS  na užívateľom definované telefónne čísla, - stav výstupov, úroveň signálu siete GSM, hodnotu napájacieho napätia a pri predplatených kartách aj zostávajúci kredit
 • kontroluje kredit Easy, Prima kariet, zasiela upozorňujúce SMS pri poklese
  pod nastavenú hodnotu
 • programuje sa cez PC — pomocou priloženého softvéru
 • USB port
 • PCB na zabudovanie do ľubovoľnej skrinky
 • GSM anténka v cene
Frekvenčné pásma GSM 900/1800/1900
Vstupy 2 galvanicky oddelené
Aktivácia vstupov pripojením alebo odpojením 0V (voliteľná)
Hlasové správy nie, prezvonenie, 0-8 tel. čísel/vstup
SMS správy áno (poplachové, stavové), 0-8 tel. čísel/vstup
Ovládanie výstupov SMS, prezvonením, DTMF
Ovládané výstupy 2 reléové, max. 3A/125V~/30V=
Stavový výstup 1 x OC (porucha), max. 250mA
Programovanie cez PC (USB port)
Napájacie napätie 10 - 14V=
Prúdový odber max. 0,4A
Teplotný rozsah 0 až +40°C
Rozmery 90 x 70 x 18mm
×
Porovnať položky 0 Zrušiť